โครงการพันธมิตร

Nutrice

"นิวไทรส์" เพียวเร่ ข้าวผสมธัญพืชบด

GABA RS

"ข้าว GABA RS"
ปริมาณกาบาสูง ที่มีแป้งข้าวทนย่อยสูง

MASTIGONE

เภสัชภัณฑ์ยาสอดเต้าจากสมุนไพรฝางและว่านหางจระเข้

TRICHO-ORGA-SOIL

ดินปลูกมหัศจรรย์สร้างภูมิคุ้มกันพืช

โครงการสวทช.

Foode Care

ChelaPlant-Nano

FleXARs

Prolifera