วันที่เวลาห้องหัวข้อวีดีโอ
10 October 202208.30 am. - 12.00 am.Ballroom (Main Stage)Opening Ceremony
10 October 202201:30 pm. - 01:40 pm.Ballroom (Main Stage)Session Introduction
10 October 202201:40 pm. - 01:55 pm. Ballroom (Main Stage)High Potential Waste: Recovered Carbon Black and the Circularity of Tyres Industry
10 October 202201:55 pm. - 02:10 pm. Ballroom (Main Stage)Integrated Solutions for Wastewater Treatment and Reclamation
10 October 202202:10 pm. – 02:25 pm.Ballroom (Main Stage)Empower Sustainable Business Transformation through Digital Technology
10 October 202202:35 pm. – 02:50 pm.Ballroom (Main Stage)Fully Integrated Digital PCR
10 October 202202:50 pm. - 03:05 pm.Ballroom (Main Stage)From Model to Business: Transforming Leftover Plants to Plant-Based Leather to Drive a Circular Economy in APEC
10 October 202203:20 pm. – 03:35 pm. Ballroom (Main Stage)Cutting-Edge Distillation Technologies, Which Reduce Cost, Waste and CO2
10 October 202201.00 pm. – 01.15 pm.LadPrao RoomEECi: Innovation Hub Supporting BCG Economy, Moving Thailand Toward Sustainable Development
10 October 202201.15 pm. – 01.30 pm.LadPrao RoomMODERN AGRICULTURE: Add Value to Agriculture Sector
10 October 202201.30 pm. – 01.45 pm.LadPrao RoomBIOREFINERY PILOT PLANT: Add Value to Agriculture Sector
10 October 202201.45 pm. – 02.00 pm. LadPrao RoomSUSTAINABLE MAUNFACTURING CENTER (SMC): Facilitate Industry Transformation
10 October 202202.00 pm. – 02.15 pm. LadPrao RoomBusiness Opportunities for the BCG Economy in Thailand
10 October 202201:30 pm. - 01:50 pm. KrungThep RoomCreative Economy and Happy Model Tourism
10 October 202201:50 pm. - 02:10 pm.KrungThep RoomThe Value of Local Cultural Capital
10 October 202202:10 pm. - 02:30 pm. KrungThep RoomJapan's Inbound and Creative Economy Policy
10 October 202202:50 pm. – 03:10 pm. KrungThep RoomCBT in Karenni village Huay Pu Keng
10 October 202203:10 pm. - 03:30 pm. KrungThep RoomGreen Tourism in China: Concept, Policy and Practice
10 October 202203:30 pm. – 03:50 pm.KrungThep RoomNavanurak: Cultural and Biodiversity Collection and Utilization Platform
11 October 202209.00 am. - 09.30 am.Ballroom (Main Stage)กิตติกรรมประกาศความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลย
11 October 202209.30 am. - 10.15 am.Ballroom (Main Stage)การบรรยายเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)”
11 October 202210.15 am. - 12.00 am.Ballroom (Main Stage)Investment Pitching
11 October 202201.30 pm. - 04.00 pm.Ballroom (Main Stage)สัมมนา Energy Transition toward Carbon Neutrality
11 October 202202.00 pm. - 05.00 pm.Ballroom (Main Stage)การเจรจาธุรกิจกับ 4 ผลงานเด่น สวทช. (One-on-One Matching)
11 October 202209:30 am. - 09:50 am.LadPrao RoomSession Introduction: Regional Dialogue on Food system
11 October 202209:50 am. - 10:10 am.LadPrao RoomActions Towards More Sustainable Food System: How Might We Cocreate Sustainable Alternative Proteins for Asia-pacific Countries
11 October 202210:10 am. - 10:30 am.LadPrao RoomBlue Economy
11 October 202210:45 am. - 11:05 am.LadPrao RoomFood Loss and Food Waste
11 October 202211:05 am. - 11:25 am.LadPrao RoomPaddy Fields Land Use Change Detection Using Data Cube & AI
11 October 202211:25 am. - 11:45 am.LadPrao RoomDiscussion
11 October 202211:45 am. - 12:00 am.LadPrao RoomSummary & Closing Remarks
11 October 202209:30 am. - 09:40 am.KrungThep RoomOpening messages /Session Introduction
11 October 202209:40 am. - 10:10 am. KrungThep RoomSolar growth and waste management policy in Japan
11 October 202210:10 am. - 10:40 am.KrungThep RoomSolar growth and waste management policy in Korea
11 October 202210:40 am. - 11:10 am.KrungThep RoomPV sustainability
11 October 202211:25 am. - 11:40 am. KrungThep RoomRepurposing Decommissioned Solar Modules for Agricultural Applications: A Pilot Project in Thailand
11 October 202211:40 am. - 11:55 am. KrungThep RoomRecycling and utilization of secondary materials from end-oflife solar modules
11 October 202211:55 am. - 12:00 am.KrungThep RoomWrap-up and closing
11 October 202201:30 pm. - 01:50 pm.Ballroom (Main Stage)Overview of Energy Decarbonization through BCG (Bio-Circular-Green) Economy Principle
11 October 202201:50 pm. - 02:10 pm.Ballroom (Main Stage)UNEP Initiatives on Circular Economy toward Carbon Neutrality
11 October 202202:10 pm. - 02:30 pm. Ballroom (Main Stage)Green Transformation (GX) Strategy toward Carbon Neutrality
11 October 202202:30 pm. - 02:50 pm. Ballroom (Main Stage)US Initiatives on Sustainable Aviation Fuel
11 October 202202:50 pm. - 03:10 pm. Ballroom (Main Stage)Energy Resilience for Sustainable Energy Infrastructure
11 October 202203:10 pm. - 03:30 pm.Ballroom (Main Stage)Solar Campus for Sustainable Environment (TBC)
11 October 202201:30 pm. - 01:40 pm. LadPrao RoomSession Introduction
11 October 202201:40 pm. - 02:00 pm.LadPrao RoomSampran Model: Model of Organic Tourism of Sustainable Development in Society
11 October 202202:00 pm. - 02:20 pm.LadPrao RoomValue-Added Product for International Market: Myanmar Local Agriculture Model
11 October 202202:20 pm. - 02:40 pm.LadPrao RoomBuilding Russian national green finance system
11 October 202202:40 pm. - 03:00 pm.LadPrao RoomUBEYOND Sustainability from cassava products
11 October 202203:00 pm. - 03:20 pm.LadPrao RoomPlant Factory: Technology for Better Well-Being Society
12 October 202208:30 am. - 04:30 pm.Ratchaburi Model
12 October 202208:30 am. - 04:30 pm.Easter Economic Corridor
12 October 202208:30 am. - 02:30 pm.Circular Solar Module